Luật sư gửi kiến nghị đình chỉ vụ án Trương Hồ Phương Nga