Luật sư nói gì về mức án Viện kiểm sát đề nghị với ông Đinh La Thăng?