Luật sư nói về việc trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Trả hồ sơ vụ ông Nguyễn Hữu Linh là đúng quy định pháp luật

Thời sự