Luật sư tiết lộ: Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên mới gọi 1 tuần trước khi bị bắt