Lực lượng IDF đã phải triển khai máy bay không người lái cỡ nhỏ để tấn công các con diều gây cháy được thả từ Gaza

(Nguồn: Haaretz)

Quân sự