Lực lượng an ninh Hong Kong rà soát vật thể nghi chứa bom mìn

Thời sự