Lực lượng đặc nhiệm SBS của Anh diễn tập tiếp cận mục tiêu bằng nhảy dù và "cano ngầm"

Quân sự