Lực mạnh nhưng U22 Việt Nam không dễ lấy vàng SEA games bởi những lý do này