Lương Bằng Quang thú nhận lý do khiến Ngân 98 từ chối lời cầu hôn