Lương Xuân Trường - Nốt trầm của một ngôi sao dị biệt