Lương Xuân Trường đủ sức thành công tại Thai League?