Lương chồng thấp hơn vợ thì sao?

Đàn ông, con trai phải là trụ cột của gia đình, nắm chính kinh tế.

Siêu hài