Lượt về Bán kết AFC Cup 2019 Khu vực Đông Nam Á: Hà Nội FC 2-1 Ceres Negros

Lượt về Bán kết AFC Cup 2019 Khu vực Đông Nam Á: Hà Nội FC 2-1 Ceres Negros

Thể thao