Lý Nhã Kỳ, Giáng My làm giám khảo chấm thi đầu bếp chuyên nghiệp

Giải trí