Lý do Thủ tướng Ấn Độ không bị chỉ trích dù số ca COVID-19 chỉ sau Mỹ