Lý do con gái bây giờ không cần có bồ

Vì chúng nó có thể làm mọi thứ cùng nhau.

Siêu hài