Lý do không bắt giam đối tượng đốt nhà khiến 5 người tử vong từ trước đó