Lý giải chi tiết quả bóng bay và chiếc áo màu đỏ vụ học sinh trường Gateway tử vong