Lý giải nhân viên 'sống chết' với địa ốc Alibaba và Nguyễn Thái Luyện