MC Lại Văn Sâm: 'Thu nhập của tôi lúc nghỉ hưu cao hơn khi đương chức'