MC Lại Văn Sâm: Tôi tủi thân vì 12 năm trở về không một nơi nào nhận