MC Phan Anh gây bất ngờ khi nhắc đến Thư Dung và những người mua dâm 'tàng hình'