MỖI TUẦN MỘT CHUYỆN Số thứ 19 Cả nước cùng tuyến đầu chống dịch Covid 19

Những ngày này, Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang là tâm dịch với nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2. Bộ Y tế và các bệnh viện đầu ngành của cả nước cùng các tổ chức, cá nhân đã sát cánh, hỗ trợ nhân lực, phương tiện cùng hai địa phương này triển khai mạnh mẽ mọi biện pháp phòng chống dịch.

Thứ sáu, 07/08/2020 18:29

Thời sự