MV Chạy theo lý trí - Hồ Ngọc Hà

Đây là đoạn kết của 'Gửi người yêu cũ'. Hồ Ngọc Hà khóc nức nở vì không quên được người đã gây cho mình nhiều vết thương lòng.

Giải trí