MV Chạy theo lý trí - Hồ Ngọc Hà

Đây là đoạn kết của 'Gửi người yêu cũ'. Hồ Ngọc Hà khóc nức nở vì không quên được người đã gây cho mình nhiều vết thương lòng.