Mạc Hồng Quân ghi bàn, Kỳ Hân vỡ òa sung sướng

Thể thao