Mai minh cưới số 10: Khi vụng về hóa lãng mạn

Tuyết và Tuyền đã gắn bó 16 năm là bạn và đã yêu nhau được 3 năm, cả hai đều cảm thấy xúc động và xem đó là duyên số của cuộc đời.

Giải trí