Malaysia có ổ dịch mới, Indonesia và Philippines vẫn là điểm nóng