Malaysia đáng sợ nhờ 'thay máu', nhưng vẫn có điểm yếu 'chết người' cho Việt Nam tận dụng