Man City chưa được phép bay đến Trung Quốc vì sự cố hi hữu