Màn biểu diễn thể hình "đốt mắt" khán giả

Ôi anh ấy cơ nào ra cơ đó, cuồn cuộn như sóng.

Siêu hài