Màn kịch hoàn hảo của cặp đôi 'đi ăn không muốn trả tiền'

Cô gái nổi trận lôi đình khi bạn trai lau miệng cho người con gái khác nhưng đó thực chất là một màn kịch của họ để không phải trả tiền ăn.

Theo Đất Việt