Màn làm quen không thể ngọt ngào hơn được nữa

Thế này thì ad đổ luôn không phải làm quen thêm nữa.

Siêu hài