Mạng xã hội ngập tràn chia sẻ về sự ra đi của Stephen Hawking