Mạnh Trường và Kang Tae Oh lao vào 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' vì Nhã Phương