Mason Greenwood chờ phán quyết, Liverpool mượn Dembele