Mất luôn người yêu khi bạn dắt nó đi chơi trò này

Đã éo muốn đi rồi, cứ dụ dỗ.

Siêu hài