Mất số tiền lớn, người đàn ông Hà Tĩnh bất ngờ với cặp vợ chồng xa lạ