Máy bay bà già ver nghĩa vụ quân sự

Muốn làm dancer nhưng lại phải đi nghĩa vụ quân sự.

 

Theo Đất Việt