Máy bay rơi ở Pakistan: Vết cháy xém bên dưới các động cơ