00:00

Máy bay thường có cửa hai bên sườn nhưng hành khách chỉ được lên từ phía trái hóa ra là vì những lý do đặc biệt sau đây

TIN LIÊN QUAN