Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng gió

Nhìn em thật lãng tử quá đi!

Siêu hài