Maya sốc khi phim Vợ ba bị ngừng chiếu, Pha Lê chê cảnh nóng 'quá tởm'