Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên là người có quan hệ rộng, giỏi giao tiếp