Mẹ nữ sinh giao gà vừa bị khởi tố, tạm giam đã từng muốn kiện Phúc XO