00:00

Mệnh lệnh của Tổng thống Putin đã được thực thi: Chặn đứng NATO mưu đồ tấn công tổng lực Syria

TIN LIÊN QUAN