00:00

Messi và Barca đổ bộ Turin, Ronaldo ngậm ngùi lỡ hẹn

TIN LIÊN QUAN