Metro Nhổn-ga Hà Nội khai thác đoạn trên cao vào nửa cuối năm 2021