Midu chính thức lên tiếng về việc bị nhắc tên trong khi Phan Thành làm đám hỏi