Miền Trung: Người dân hối hả chạy đua chống bão số 5