00:00

Minh Tú bất ngờ 'cà khịa' phần kêu gọi vốn 'rất giải trí' của Phi Thanh Vân trong chương trình Shark Tank?

TIN LIÊN QUAN